เครื่องนึ่งปั่น รถเชียงใหม่เดิม เดรสลายดอกสายเดี่ยว