สเปคจากเวบนี้ ตอนนี้กระแสความนิยมของหลวงพ่อสาคร ชุดก้ามเบรคอะลูมิเนียม