งานคอปกทรงสวย มงคลทั้งแปด และสายยางใหม่ยังไม่ได้ตัดสาย