การันตรีด้วยแบรนด์ ออฟชั่นล้นทะลักกันเลยที่เดียว ปุ่มแทบไม่สึกบรรยายตามรูป