เปียโนไม้สนแท้ สวยทุกใบสนใจสอบถามได้คะ อยู่ในซอยเติมทรัพย์